TAD ANAOKULU

Tarım

Okul öncesi dönem, çevre bilinci ve duyarlılığın kazanılması için en önemli yaşam dönemidir. Çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutum okul öncesi döneminde şekillenmeye başlar ve bu dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri vardır. Deneyime dayalı öğrenme, çocukların doğal ortamlarda, gerçek durumları gözlemleyerek, inceleyerek ve sürece katılmasıyla gerçekleşen etkili bir öğrenme şeklidir. Çocuk tarım alanında tohumu toprakla buluştururken doğanın bir parçası olup, bitmeyen bir süreci gözlemleme fırsatına sahip olur ve doğru bir yönlendirilme ile çevre bilincini kazanıp ileriki yaşamında duyarlı bir birey olarak hayatına devam eder.