TAD ANAOKULU

Matematik Atölyesi

Montessori uygulamalarının da yapıldığı bu atölyede çocuk sayı kavramının yanı sıra modele bakarak yapma ve ilişkilendirme, geometri, ölçme, bilgi toplama, organize etme, ifade etmeyi de öğrenir. Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel düşünmelerinin temelinde sezgilerinin de yer aldığı ileri sürülmektedir. Çocuğun ilk deneyimleri daha sonra okulda öğreneceği yazılı sembollere dayanan formal matematiğin temellerini oluşturur. Matematiği öğrenme, kavram gelişimi ile ilgili olup çocukların her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, ölçme, semboller kullanma yani rakam tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağlar.