TAD ANAOKULU

Kütüphane

Kitap okuma alışkanlığı okumayı öğrendikten sonra edinilen bir alışkanlık değildir. Kitap bebeklik döneminden itibaren çocuğun hayatının bir parçası olmalıdır. Kitap, farklı deneyimlerin, yeni becerilerin kazanılmasında en etkili yöntemdir. Kitaplar ile geçirilen zaman çocuğun hem bilişsel hem de sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Bunun yanı sıra kitaplardaki olayları takip ederken olaylar arasında ilişki kurma, neden sonuç ilişkisini anlama becerisi de kazanacaktır. Ayrıca kitaplar toplumsal ve kişisel değerlerin öğrenilmesi için de önemli birer kaynaktır. Çocuklar iyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarını, yardımseverlik, sorumluluk gibi kavramları hikâyeler ile pekiştirirler. Bunlardan dolayı çeşit çeşit kitapların yer aldığı kütüphanede çocuklar eğlenerek öğrenirler.