TAD ANAOKULU

Drama Atölyesi

Drama, çocuğun öğrenme sürecini etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına, kısacası tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntemdir. Bu atölyenin amacı çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmektir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuk kendini özgürce ifade eder, demokratik, hoş görülü bir kişilik geliştirir ayrıca işbirliği yapmayı öğrenir ve kendini tanır. Drama sayesinde çocuklara istenilen davranışlar, alışkanlıklar ve tutumlar kazandırılır. Drama, çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır, bu sayede çocuğun kendine olan güveni de artar.